Vertikalna signalizacija

Izrađujemo sve prometne znakove propisane pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. U to su uključeni prometni znakovi, prema slijedećim vrstama:

  • Znakovi opasnosti – znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost;
  • Znakovi izričitih naredbi – znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze;
  • Znakovi obavijesti – znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti;
  • Znakovi obavijesti za vođenje prometa – znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta;
  • Dopunske ploče – uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka;
  • Promjenjivi prometni znakovi – kad je zbog prometne sigurnosti ili prometno-tehničkih zahtjeva potrebno, prometni znakovi u cijelosti ili djelomice mogu biti izvedeni kao promjenljivi znakovi.

Ovi proizvodi izrađuju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05) i u skladu s normom HRN EN12899-1:2008, a koja se odnosi na stalne okomite cestovne prometne znakove. Proizvodi imaju certifikate o stalnosti svojstava (1373-CPR-0221, 1373-CPR-0220) koji potvrđuju da zadovoljavaju normom propisane zahtjeve.

Lista realiziranih projekata

Realizirali smo veliki broj projekata za naše mnogobrojne poslovne partnere.