Horizontalna signalizacija

Ucrtavamo, lijepimo te ugrađujemo različite vrste oznaka na kolniku kao što su:

  • uzdužne oznake – uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja;
  • poprečne oznake – poprečne oznake na kolniku mogu biti crte zaustavljanja, kose crte, graničnici, pješački prijelazi, prijelazi biciklističke staze preko kolnika;
  • ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjerivanja, natpisi, oznake za označivanje prometnih površina za posebne namjene; oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).

Također ucrtavamo, lijepimo te ugrađujemo oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje; crte za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika; oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom; oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr.); naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe), oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremena regulacija prometa) i obilježavaju privremene opasnosti na kolniku.

Lista realiziranih projekata

Realizirali smo veliki broj projekata za naše mnogobrojne poslovne partnere.